GOODGEEK

Hack myself #3

            สำหรับน้องมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย สนใจในงานด้าน IT แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับงานด้านใดในงาน IT ค่ายนี้มีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น และได้รับความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานด้าน IT ( Soft skill & Hard skill )

            โดยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ พร้อมทั้งรับฟังพี่ๆ วิทยากรมากด้วยความรู้และประสบการณ์งานด้านต่างๆ ( Experience Sharing ) ที่ช่วยแนะแนวทางก้าวแรกในการพัฒนาทักษะตัวเองได้อย่างถูกทาง

>TEAM<

>Member<

Recent Camps

ค่ายล่าสุดของเรา

Our Purpose

ให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนที่จำเป็นในอนาคต เเก่เยาวชน

สร้างความเข้าใจ ทิศทาง และแรงบันดาลใจในการเตรียมทักษะที่จำเป็น เพื่อทำงานในด้านไอที

ให้สมาชิกในชมรมได้ฝึกการทำงานเป็นทีม  และเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกัน

เป็นสนามเเห่งการนำความสนใจ ความถนัด และความรู็ที่มีมาถ่ายทอดเป็นศิลปะ ให้ผู้อื่นได้ชม

Contact Us

Contact Us

P’Por  :    090-548-2666

Mok    :    086-310-2395

P’Por  :    090-548-2666

Mok    :    086-310-2395